مستر کارت مجازیمستر کارت هدیه
 
امکان دریافت وجه از پایانه بانکی (ATM)
امکان استفاده در پایانه های فروش (POS)
امکان انجام خرید آنلاین
اعتبار کارت 1 ماه 1 سال
امکان شارژ مجدد
پنل اینترنتی برای کنترل حساب
نیاز به ارائه کپی پاسپورت
هزینه صدور کارت 8 دلار 19 دلار
  اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر
 

 

 مستر کارت قابل شارژمستر کارت با نام
 
امکان دریافت وجه از پایانه بانکی (ATM)
امکان استفاده در پایانه های فروش (POS)
امکان انجام خرید آنلاین
اعتبار کارت 2 سال 2 سال
امکان شارژ مجدد
پنل اینترنتی برای کنترل حساب
نیاز به ارائه کپی پاسپورت
مدت زمان صدور دو هفته یک ماه
هزینه صدور کارت 89 دلار 119 دلار
  اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر