بر روی کارت‌های بین المللی، چندین لوگو و علامت وجود دارد. این علامت‌ها ممکن است مربوط به بانک صادر کننده کارت (مانند Chase یا Capital One)، شرکت حامی (Sponsor) کارت (مانند هواپیمایی امارات یا هتل هیلتون) و غیره باشد. یکی از این علامت‌ها، مربوط به شبکه پرداخت است که کارت به آن تعلق دارد، مانند ویزا، مسترکارت، آمریکن اکسپرس (American Express) یا دسکاور (Discover).