در سالیان اخیر روزی نبوده است که کسب و کارهای ایرانی با مشکلی در حوزه مالی روبرو نبوده باشند، از تامین مواد اولیه تا خرید فناوری و مبادلات محصولات و تجربیات با شرکت های صاحب فناوری در جهان، تحریم های ظالمانه در هر سو شهروندان محترم کشورمان و کارآفرینان برجسته ایرانی را هدف قرارداده اند تا آنها را از تلاش و تکاپو بازدارند، اما غافل از اینکه ایرانی ها ملتی نیستند که دست روی دست بگذراند. با مشاهده انبوه مشکلات پیشاروی هموطنان عزیزم در تبدلات مالی در خارج از کشور ، ما در ماناپال بر آن شدیم تا در حوزه پرداخت ارزی و بین المللی ، خدماتی در خور و شایسته را برای سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به نتیجه تلاش های شما ارائه نمائیم تا با سادگی و سهولت ، همچون هر شهروند جامعه جهانی قادر باشید به نیازهای روزمره خود بپردازید.